Läs intervjun med Carsten om hur Atria arbetar med hållbarhet

Carsten-Jörgensen.jpg

 

Vad skulle du säga är de viktigaste åtgärderna som livsmedelsbranschen kan göra för att minska er negativa påverkan på klimatet?
En av de viktigaste åtgärderna vi gör är att arbeta med matsvinn, både i produktionen och i resten av livsmedelskedjan. Detta genom att optimera transporter och logistik och se över miljön i lager, butik samt hos konsument. Det är viktigt att arbeta med effektiva flöden i hela kedjan. Temperatur, bra förpackningsmaterial och hållbarhet på både råvara och färdig produkt är alla viktiga komponenter för att minska matsvinnet.

Vilka är Atrias viktigaste projekt och
mål inom miljö och hållbarhet?

Ett av våra viktigaste mål är att minska
vår energianvändning vilket vi gör genom energikartläggningar. De åtgärder som identifieras i dessa kartläggningar kan till exempel vara att införa energieffektiv belysning och utrustning som drivs av energi från förnybara källor, som i vårt fall
är vattenkraft. Ett annat mål vi har är att minska vattenförbrukningen på samtliga anläggningar. Det gäller att alla inom organisationen arbetar mot
samma mål och är medvetna om att vi alla kan bidra. 

Ni har kraftigt minskat era Co2 utsläpp sedan 2014, berätta vad är det ni har gjort?
Vi har till exempel investerat i en pelletspanna på Atrias största anläggning i Sverige vilket kraftigt reducerat Co2-med 80% sedan 2014. Utöver det har Atria förvärvat ett kycklingverksamhet 2016. Kyckling är inte bara gott utan det bidar även positivt till klimatet genom ett lägre koldioxidutsläpp. I vårt sortiment har vi också infört ett flertal vegetariska produkter och utvecklat charkprodukter med adderat grönsaksinnehåll som exempelvis vår morotskorv. Atria har dessutom förändrat sin mötesstruktur. Genom att använda mer Skype och TV-konferenser har vi minskat vårt resande och i sin tur utsläppen. Vi har även sett över transporterna så att de optimerats och säkerställer att våra leverantörer har ett tydligt miljötänk.

Berätta om Atrias energicertifiering?Beslut togs 2016 i Atrias högsta ledning att samtliga anläggningar inom koncernen skulle energicertifieras vilket genomfördes på sju av våra anläggningar i Sverige under 2017. Samtliga inblandade har visat ett stort engagemang och aktivt bidragit till förbättringar. För närvarande har vi en sänkt energiförbrukning med ca 10 % kWh/kg.

Vad har ni för planer framåt för att minska era Co2-utsläpp?
Vi har ett flertal projekt på gång, både stora små. Bland annat ska vi miljöcertifiera med ISO 14001 på samtliga anläggningar i Sverige fram till 2020. All utrustning till produktionen köps in med en tydlig specifikation där miljö och energiförbrukning tas i beaktning.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi arbetar med hållbarhet i hela värdekedjan. Det innebär att vi ska leverera trygg och säker mat. Vi ska ha ett omfattande miljöarbete på samtliga anläggningar, vi ska bedriva hållbara affärer med transparens och leverantörskontroll. Vi vill också vara bäst i branschen på djuromsorg. Årligen har vi flera aktiviteter för att driva vårt hållbarhetsarbete vidare.

Connect with us to stay up to date on new openings.

All jobs

Already working at Atria?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@atria.com
Teamtailor

Career site by Teamtailor